Klokkeren fra Notre Dame (2017)

“…Men især nyder og konstaterer man, at Lars Mølsteds dramatiske vitalitet som den pukkelryggede har fået endnu flere toner af desperation, raseri, lyksalighed og fortvivlelse end før.”